Jongerencoaching Friesland voor jongeren van 12 tot 21

contact@cajacazemiercoaching.nl

058 - 215 4017 / 06 - 2248 2792


Begeleiding bij puberproblemen


Opvoedproblemen en coaching voor pubers

Soms lijkt het of er alleen maar ruzie en onbegrip is in huis. Het kan ook zijn dat u zich zorgen maakt. U wilt dingen anders aanpakken, maar hebt het idee de grip op uw kind te verliezen. Weet u niet meer hoe u uw zoon/dochter kunt helpen of stimuleren? U bent van harte welkom, samen met uw zoon of dochter.

Caja Cazemier Coaching betekent hulp en begeleiding bij puberproblemen. Ik kan met jongeren werken aan thema's als zelfvertrouwen, motivatie, plannen (ook bij ADD of ADHD), sociale vaardigheden, (seksuele) weerbaarheid, gezondheid, zelfstandigheid, enz.

Ik kan jongeren begeleiden als ze te maken krijgen met echtscheiding, pesten, spijbelen of eenzaamheid. Thema's voor 16+ kunnen bijvoorbeeld zijn: schooluitval, je diploma halen, op jezelf wonen. Het is belangrijk dat de jongeren zelf willen werken aan een oplossing voor hun problemen en gemotiveerd zijn hun gedrag te veranderen.

Lees meer


Aanpak

Wat ik doe is samen met de jongere werken aan gedragsverandering: wat kun je anders doen onder de gegeven omstandigheden? De oplossingen komen dikwijls bij de jongere zelf vandaan. Ik gids, ik begeleid, ik help hem of haar zichzelf te helpen of anders naar zichzelf te kijken.

Als daar aanleiding toe is, nodig ik de mensen om hem/haar heen uit om ook mee te praten. Coachen is maatwerk, elk traject is weer anders. Maar met ongeveer vijf coachingsgesprekken komen veel jongeren al een heel eind. Als we er met elkaar niet uitkomen of ik zie dat de problemen groter zijn dan zich eerst liet aanzien, verwijs ik u door.

Lees meer


Echtscheiding

Als jongeren te maken krijgen met de scheiding van hun ouders, komt er van alles op ze af. Praktisch, maar ook emotioneel. Ook in zo’n periode kan ik hen coachen.
Ik werk samen met de echtscheidingsmediators van Gelukkig Uit Elkaar.nl. Mocht u van hun diensten gebruik maken, dan is dat inclusief een (eenmalig) coachingsgesprek met uw zoon of dochter (als ze 12 of ouder zijn).
Als u wilt, kan ik hen langer begeleiden.


Coaching voor ouders

Wát als uw kind niet naar een coach wil? Een jongere kan niet gedwongen worden te praten of te werken aan oplossingen voor problemen, ook al weten wij heel zeker dat hij of zij daarmee geholpen is. Ik kan ook niet aan het werk met iemand die niet gemotiveerd is. Dat betekent dat problemen kunnen blijven bestaan.

U als ouder bent ook welkom. Misschien kan ik u ondersteunen, alleen of in een kleine groep (3 tot 5 ouders). Met elkaar praten we over het opvoeden van en communiceren met pubers en zoeken we manieren jongeren te bereiken en te begeleiden.

Lees meer


Contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? U kunt mij bellen (06-2248 2792 of 058 - 2154017) of mailen: contact@cajacazemiercoaching.nl


Tarieven

Het kennismakingsgesprek is gratis.

Per gesprek €65 per uur inclusief 21% btw.

Bij verhindering kunt u tot 24 uur voor de geplande afspraak afzeggen. Bij een te late afzegging wordt €50 in rekening gebracht.

Coaching in groepsverband is ook mogelijk voor €115 per jongere inclusief 21% btw (vier bijeenkomsten).

Coaching voor ouders in kleine groep € 115 inclusief 21% btw (vier bijeenkomsten).


« Terug naar Home-pagina